Vypouštění mláďat poštolky obecné

Mládě poštolky

Poštolka vypadlá z hnízda

Každé jaro se k nám nejvíce dostávají mláďata poštolek, která lidé nacházejí na nejrůznějších místech vypadlá z hnízda. Často se jedná o parkoviště, parky, továrny, sklady nebo třeba i sídliště. Jejich rodiče se o ně (na rozdíl od pěvců) na zemi nepostarají.

Dokud si poštolky potravu sami nenatrhají, krmíme je pinzetou a nastříhanými kousky masa. Když jsou poštolky schopné si potravu sami natrhat, umisťujeme je do vypouštěcí voliéry, která má stejné parametry jako obvyklé poštolčí hnízdo. Jedná se o zasíťovaný výklenek ve stěně staré budovy statku.

Ještě nevypuštěná poštolka

Ještě nevypuštěná poštolka

Tam se mláďatům předkládá potrava a oni mají čas se rozkoukat po okolí. Poté co dorostou a jsou schopné letu, se voliéra otevírá a poštolky mohou volně vyletovat. Protože nejsou ale schopny hned po vypuštění lovit tak, aby se samy uživily, předkládáme jim ještě nějaký čas potravu a poštolčí mláďata se na ni vrací. Po nějaké době (např. 14 – 30 dnů) se poštolky úplně osamostatní. I potom ale zůstávají v místě vypuštění a často je vídáme sedící ve skupinkách na okolních stromech a  těšíme se z jejich přítomnosti.

Poštolky na hnízdě

Poštolky na hnízdě

Poštolka obecná je naším nejpočetnějším sokolovitým dravcem. Často je možné ji pozorovat jak se třepotá ve vzduchu na jednom místě a jakmile zahlédne myš, pouští se za ní střemhlavým letem. Poznáme jí podle úzkých špičatých křídel a dlouhého ocasu. Vlastní hnízda si nestaví a často hnízdí v různých výklencích, konstrukcích nebo v květináčích na balkónech. Jeden pár poštolek může mít 3 – 7 mláďat. Nejčastěji se živí hraboši, hmyzem a ještěrkami. Na zimu většinou odlétají.

Vypouštěcí voliéra

Vypouštěcí voliéra

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.