PF 2018

Pomoc zvířatům v nouzi a přibližování přírody dětem i dospělým je naším posláním. Tento rok byl pro nás velmi intenzivní a přinesl hodně nových přátel, zážitků a zkušeností. Velmi jsme si ho užili a to i díky Vám.

Děkujeme Vám za podporu, spolupráci a přátelství v roce 2017.

Do roku 2018 Vám přejeme pevné zdraví, ať Vám Vaše práce přináší hodně radosti a příležitost občas udělat dobrý skutek.

Nesobecký čin přináší velkou radost hlavně nám samotným.

Dovolte mi popřát i krátkým videem.

Neodborná „záchrana“ může někdy spíše ublížit

poštolka obecnáDostala se k nám zvířata z přírody jako například poštolka, která byla údajně nalezena na poli. Chyběly ji oba konce křídel. Zranění byla stará a zhojená, navíc poštolka byla velmi krotká, očividně držena v  zajetí. Zranění u obou křídel obroušením u dravců většinou nastává, pokud jsou lidmi nevhodně drženy v různých klecích či králikárnách s ostrým pletivem.

poštolka obecnáČasto se setkáváme s lidmi, kteří si nalezené zvíře z přírody, snad i v dobré víře, nechají doma, ale nemají s chovem divokého dravce žádné zkušenosti a poroto mohou toto zvíře utrápit nebo špatným zacházením zranit. Tato poštolka se bohužel už nikdy do přírody vrátit nemůže, a zůstane v naší záchranné stanici.

Pokud najdete ve volné přírodě divoké zvíře, ať už zraněné nebo mládě, a pokud mu chcete opravdu pomoci, kontaktujte, prosím, záchrannou stanici. Často se předejde tomu, že se dravec, pěvec nebo i savec kvůli lidským chybám nemůže vypustit zpět do volné přírody kam patří. V minulosti jsme se několikrát poštolka obecnádomlouvali s nálezci zvířat na pravidelných návštěvách a tak odevzdáním do stanice Váš zájem končit nemusí.

 

 

 

 

Vypouštění mláďat poštolky obecné

Mládě poštolky

Poštolka vypadlá z hnízda

Každé jaro se k nám nejvíce dostávají mláďata poštolek, která lidé nacházejí na nejrůznějších místech vypadlá z hnízda. Často se jedná o parkoviště, parky, továrny, sklady nebo třeba i sídliště. Jejich rodiče se o ně (na rozdíl od pěvců) na zemi nepostarají.

Dokud si poštolky potravu sami nenatrhají, krmíme je pinzetou a nastříhanými kousky masa. Když jsou poštolky schopné si potravu sami natrhat, umisťujeme je do vypouštěcí voliéry, která má stejné parametry jako obvyklé poštolčí hnízdo. Jedná se o zasíťovaný výklenek ve stěně staré budovy statku. Celý příspěvek