O stanici

Stanice byla původně založena v roce 2007 . Prošla složitým vývojem, renovacemi a nové rozhodnutí o schválení její činnosti bylo vydáno v roce 2013. Majitel stanice Jan Kuchynka má s pomocí zraněným živočichů z volné přírody a s prací v záchranné stanici zkušenosti již od roku 1997.

Zaměření stanice

lednacek v obore zleby

Ledňáček říční

Do stanice se nejčastěji dostávají ptáci (dravci, sovy, pěvci), dále ježci, kunovité šelmy, netopýři, zajíci, lišky, srny a další. Do stanice se dostaly i vzácnější druhy zvířat jako jsou včelojed lesní, koliha velká, sokol stěhovavý, ledňáček říční, … Naším hlavním cílem je zvířata vyléčit a pak znovu vypustit do volné přírody v místě jejich nálezu. Pokud se zvíře díky svému zranění stane „trvalým hendicapem“ musíme mu zajistit adekvátní podmínky pro život v lidské péči.

Působení na veřejnost

Orel mořský při besedě

Orel mořský při besedě

Dalším cílem stanice je působení na veřejnost – převážně na děti a mládež. K tomuto účelu provozujeme od května do září v areálu LČR ukázkovou Oboru Žleby, kde se návštěvníci mohou seznámit s problematikou ochrany zvířat v naší přírodě a v poutavém programu se dozví něco o dravcích, sovách a zvěři, které jsou v areálu obory k vidění. Více na stránkách Obory Žleby nebo facebook: Obora Žleby.

Ekologické programy provádíme i ve školách, školkách, zájmových organizacích a táborech, kde se prostřednictvím našeho „mobilního ekocentra“ mohou děti seznámit s činností záchranné stanice a druhy  zvířat, které se do stanice nejčastěji dostávají. Více na stránce s programy pro děti.

Práce v terénu

monitoring

Monitoring

Mimo areál stanice pracujeme v rezervacích, chráněných oblastech na zakázkách souvisejících s ochrannou přírody a krajiny (údržba rezervací, kosení, prořezávky, značení, atd.)

Dále v oblasti Pardubicka a Chrudimska monitorujeme výskyt vzácných a ohrožených druhů naší fauny. Tyto druhy se snažíme fotograficky dokumentovat a naše data jsou sdílena s pracovníky státní ochrany přírody.

Projekt do budoucna

Sýček obecný

Sýček obecný

Naší snahou je vrátit vzácného sýčka obecného na Chrudimsko a Pardubicko, kde se dříve hojně vyskytoval. Od roku 2014 chceme zmapovat historická i současná hnízdiště této sovy. Také v areálu stanice chceme sýčky přímo odchovávat a mláďata ve vybraných lokalitách vypouštět. Toto vypouštění bude sledováno a zhodnocena jeho úspěšnost. S tímto projektem dojde k vytipování voliér, kde se budeme snažit pro sýčky zajistit dostupnost potravy a dostatek hnízdních dutin.