O stanici

Stanice byla původně založena v roce 2007 . Prošla složitým vývojem, renovacemi a nové rozhodnutí o schválení její činnosti bylo vydáno v roce 2013. Majitel stanice Jan Kuchynka má s pomocí zraněným živočichů z volné přírody a s prací v záchranné stanici zkušenosti již od roku 1997.

V současnosti záchranná stanice funguje jako nezisková organizace od roku 2019, tedy zapsaný spolek. Důvod založení spolku byl vcelku prostý. Do této doby jsme se finančně spoléhali jen na naše vlastní zdroje a na dary dobrovolníků, kteří chtěli podpořit naši práci. Několikrát jsme museli odmítnou finanční dary od organizací, které nemohou podporovat soukromé osoby. I když jsme celý provoz zvládali zaštítit ze svých financí, mohou nám větší dotace pomoci se posunout ještě dál a zvířatům zajistit to nejlepší zázemí a péči. Je škoda takových nabídek pro naše svěřence nevyužít.

Zaměření stanice

lednacek v obore zleby

Ledňáček říční

Do stanice se nejčastěji dostávají ptáci (dravci, sovy, pěvci), dále ježci, kunovité šelmy, netopýři, zajíci, lišky, srny a další. Do stanice se dostaly i vzácnější druhy zvířat jako jsou včelojed lesní, koliha velká, sokol stěhovavý, ledňáček říční, … Naším hlavním cílem je zvířata vyléčit a pak znovu vypustit do volné přírody v místě jejich nálezu. Pokud se zvíře díky svému zranění stane „trvalým hendicapem“ musíme mu zajistit adekvátní podmínky pro život v lidské péči.

Působení na veřejnost

Orel mořský při besedě

Orel mořský při besedě

Dalším cílem stanice je působení na veřejnost – převážně na děti a mládež. K tomuto účelu provozujeme od května do září v areálu LČR ukázkovou Oboru Žleby, kde se návštěvníci mohou seznámit s problematikou ochrany zvířat v naší přírodě a v poutavém programu se dozví něco o dravcích, sovách a zvěři, které jsou v areálu obory k vidění. Více na stránkách Obory Žleby nebo facebook: Obora Žleby.

Ekologické programy provádíme i ve školách, školkách, zájmových organizacích a táborech, kde se prostřednictvím našeho „mobilního ekocentra“ mohou děti seznámit s činností záchranné stanice a druhy  zvířat, které se do stanice nejčastěji dostávají. Více na stránce s programy pro děti.

Práce v terénu

monitoring

Monitoring

Mimo areál stanice pracujeme v rezervacích, chráněných oblastech na zakázkách souvisejících s ochrannou přírody a krajiny (údržba rezervací, kosení, prořezávky, značení, atd.)

Dále v oblasti Pardubicka a Chrudimska monitorujeme výskyt vzácných a ohrožených druhů naší fauny. Tyto druhy se snažíme fotograficky dokumentovat a naše data jsou sdílena s pracovníky státní ochrany přírody.

Projekt do budoucna

Sýček obecný

Sýček obecný

Naší snahou je vrátit vzácného sýčka obecného na Chrudimsko a Pardubicko, kde se dříve hojně vyskytoval. Od roku 2014 mapujeme historická i současná hnízdiště této sovy. Také v areálu stanice chceme sýčky přímo odchovávat a mláďata ve vybraných lokalitách vypouštět. Toto vypouštění bude sledováno a zhodnocena jeho úspěšnost. S tímto projektem dojde k vytipování voliér, kde se budeme snažit pro sýčky zajistit dostupnost potravy a dostatek hnízdních dutin.